Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny
przysługuje w wysokości 
 • do października 2019r. - 184,42 zł miesięcznie,
 • od listopada 2019r. - 215,84 zł miesięcznie. 
Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 
zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat. 
zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 
Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. 
 
Wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
 
 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - Zgoda .pdf (261.14 KB) Pobrano: 331 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie zasiłek pielęgnacyjny .pdf (356.37 KB) Pobrano: 257 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie numer konta .pdf (1,012.98 KB) Pobrano: 285 razy
Kliknij by pobrać plik! Wniosek obowiązujący od 16.06.2020r. .pdf (104.55 KB) Pobrano: 154 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 148 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 155 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 7 razy
Kliknij by pobrać plik! Informacja RODO .pdf (61.64 KB) Pobrano: 7 razy
Dodał/a: Stanisław Mejsner dn. 22.01.2014 7:25 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 9:30 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 9:30
Przeglądano: 8146 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 10:30 Dodanie załącznika Informacja RODO do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
8.02.2021 10:24 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
8.02.2021 10:24 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:51 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:50 Dodanie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 16:50 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 13:57 Usunięcie załącznika Nowy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2019 z podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 13:57 Usunięcie załącznika Wniosek zasiłek pielęgnacyjny z podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
30.06.2020 13:50 Dodanie załącznika Wniosek obowiązujący od 16.06.2020r. do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz
31.07.2019 13:09 Dodanie załącznika Nowy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2019 do podstrony Zasiłek pielęgnacyjny. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.705 / online: 8  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP