Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Bełchatowie Bełchatów
 
       
 
CZCIONKAM
 
Jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - „Za życiem”
Jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem”.
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.
 
Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.
 
Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
 
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Prawo do świadczenia przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży.
 
Świadczenie przysługuje po przedstawienu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;
 
Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

 Wniosek o przyznanie jednoradzowego świadczenia w ramach programu ,,Za życiem" należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul Dąbrowskiego 2 lub drogą elektroniczną.
 
Załączniki
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie numer konta .pdf (1,012.98 KB) Pobrano: 295 razy
Kliknij by pobrać plik! Zaświadczenie lekarskie .pdf (140.57 KB) Pobrano: 311 razy
Kliknij by pobrać plik! Nowy wniosek Za Życiem 2019 r. .pdf (456.01 KB) Pobrano: 310 razy
Kliknij by pobrać plik! Prośba o wydanie zaświadczenia .pdf (87.72 KB) Pobrano: 157 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie o odpowiedzialności karnej .pdf (72.99 KB) Pobrano: 161 razy
Kliknij by pobrać plik! Informacja RODO .pdf (61.64 KB) Pobrano: 10 razy
Kliknij by pobrać plik! Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą .pdf (987.77 KB) Pobrano: 9 razy
Dodał/a: Ryszard Leszczyński dn. 3.01.2017 12:05 Akceptował/a:  
Edytował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 11:21 Publikował/a: Piotr Frysz dn. 31.07.2019 11:21
Przeglądano: 6499 razy Rejestr zmian: pokaż / ukryj
8.02.2021 11:34 Dodanie załącznika Oświadczenie - pobyt członka rodziny za granicą do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
8.02.2021 11:33 Dodanie załącznika Informacja RODO do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
8.02.2021 11:33 Usunięcie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń z podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
30.06.2020 17:05 Dodanie załącznika Oświadczenie o odpowiedzialności karnej do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
30.06.2020 17:04 Dodanie załącznika Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
30.06.2020 17:04 Dodanie załącznika Prośba o wydanie zaświadczenia do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
30.06.2020 14:09 Usunięcie załącznika Wniosek - Za Życiem z podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
31.07.2019 17:11 Dodanie załącznika Nowy wniosek Za Życiem 2019 r. do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
31.07.2019 17:10 Dodanie załącznika Zaświadczenie lekarskie do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz
31.07.2019 17:10 Dodanie załącznika Wniosek - Za Życiem do podstrony „Za życiem”. Piotr Frysz


 
  odwiedzin: 3.403.747 / online: 9  
 
Administracja
© 2021 MOPS Bełchatów
Do góry!
Designe & hosted ProfitMedia • ProfitBIP